Pierwszy semestr „Pierwszego kroku”

Od września 2020 roku uruchomiliśmy dzięki Waszemu wsparciu program stypendialny dla dzieci w syryjskim Aleppo. W tym semestrze rozpoczęliśmy wypłacanie comiesięcznego stypendium dla 178 dzieci! Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali kwotę …