Radość dawania

W gronie darczyńców wspierających edukację i rozwój stypendystów w Aleppo i Bejrucie znajduję się osoby prywatne, firmy oraz instytucje. Do nich coraz częściej dołączają także szkoły, świetlice oraz młodzieżowe domy …