Dzięki zaangażowaniu Darczyńców 320 dzieci w Aleppo i 40 dzieci w Bejrucie obejmujemy programem stypendialnym. Dziękujemy! Dołącz do programu i ufunduj stypendium dla kolejnych dzieci!

Deklaracja Darczyńcy indywidualnego

Deklaracja dla firm / instytucji

Linki do wpłat dla Darczyńców zadeklarowanych:

Przekaż 80 PLN
(miesięczne stypendium)

Przekaż 480 PLN
(stypendium półroczne)

Przekaż 960 PLN
(stypendium roczne)


Możesz dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111
90-507 Łódź

Bank Pekao S.A.V o/Łódź 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077

Z dopiskiem: Darowizna – Pierwszy krok

lub przez aplikację Caritas:
Android iOS

Przekazywane przez Darczyńców środki Caritas Archidiecezji Łódzkiej kieruje odpowiednio: do parafii św. Franciszka w Aleppo, która następnie wypłaca wsparcie poszczególnym rodzinom oraz do Szkoły Naszej Pani od Aniołów w Badaro w Bejrucie, na pokrycie kosztów czesnego. Przekazywane przez nas środki mają charakter wsparcia stypendialnego pokrywającego część kosztów związanych z edukacją. Darczyńca otrzymuje dane dziecka i jego fotografię wraz z ogólnym opisem sytuacji rodzinnej, zainteresowań etc. Dzieci uczęszczają do szkół parafialnych w Aleppo i w Bejrucie (mają status prywatnych), są z różnych środowisk i w różnym wieku. Koordynatorzy programu w Aleppo i w Bejrucie typują najbardziej potrzebujące z nich, przeprowadzają rozmowy z rodzinami, weryfikują ich sytuację materialną i składają wniosek o wsparcie w ramach programu „Pierwszy krok”.

Istnieje również możliwość udziału w projekcie „Pierwszy krok” przez dowolną wpłatę, bez deklaracji i regularności, do „Skarbonki” funduszu stypendialnego. Zgromadzone w ten sposób pieniądze umożliwiają kontynuację wpłat na dziecko objęte programem stypendialnym w przypadku wycofania się Darczyńcy oraz wsparcie innych projektów edukacyjnych, m.in.: korepetycji, wycieczek szkolnych, wyprawki etc.

Przekaż własną kwotę:

Możesz dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111
90-507 Łódź

Bank Pekao S.A.V o/Łódź 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
Z dopiskiem: Darowizna – skarbonka Pierwszy krok

lub przez aplikację Caritas:
Android iOS

Zostań Darczyńcą – wypełnij formularz dla osób indywidualnych

Zgłoś do udziału w programie firmę lub instytucję – formularz dla firm

Regulamin i deklaracje do pobrania