Jeśli chcesz zostać Darczyńcą i podjąć zobowiązanie przekazywania przez okres minimum pół roku 60 PLN miesięcznie na projekt „Pierwszy krok”, wypełnij zamieszczony na naszej stronie FORMULARZ. Możesz też skontaktować się z nami e-mailowo (kontakt@domwschodni.pl) lub telefonicznie (+ 48 668 571 976), a my prześlemy ci deklarację w formie papierowej.

Istnieje także możliwość dołączenia do programu „Pierwszy krok” firmy lub instytucji. Deklarację w imieniu firmy lub instytucji można wypełnić przez FORMULARZ DLA FIRM.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 projektem stypendialnym objętych jest 178 dzieci! Bardzo Wam dziękujemy!

Osoby, które obecnie dołączają jako Darczyńcy, tworzą fundusz stypendialny, z którego będziemy finansować stypendia w drugim semestrze roku szkolnego. Wówczas przekażemy Państwu informację o dziecku, które w kolejnym semestrze dzięki Wam będzie objęte stypendium.

Linki do wpłat dla Darczyńców zadeklarowanych:

Przekaż 60 PLN
(miesięczne stypendium)

Przekaż 360 PLN
(stypendium półroczne)

Przekaż 720 PLN
(stypendium roczne)


Możesz dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111
90-507 Łódź

Bank Pekao S.A.V o/Łódź 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
Z dopiskiem: Pierwszy krok

lub przez aplikację Caritas:
Android iOS

Przekazywane przez Darczyńców środki Caritas Archidiecezji Łódzkiej kieruje do parafii św. Franciszka w Aleppo, która następnie wypłaca wsparcie poszczególnym rodzinom. Przekazywane przez nas środki mają charakter wsparcia stypendialnego pokrywającego część kosztów związanych z edukacją.

Darczyńca otrzymuje dane dziecka i jego fotografię wraz z ogólnym opisem sytuacji rodzinnej, zainteresowań etc. Dzieci uczęszczają do kilku szkół parafialnych w Aleppo (mają status prywatnych), są z różnych środowisk i w różnym wieku. W początkowej fazie programem objęte zostaną dzieci z rodzin katolickich, następnie zamierzamy rozszerzyć program na inne obrządki. Parafia typuje najbardziej potrzebujące z nich, przeprowadza rozmowy z rodzinami, weryfikuje ich sytuację materialną i składa wniosek o wsparcie w ramach programu „Pierwszy krok”.

Istnieje również możliwość udziału w projekcie „Pierwszy krok” przez całkowicie dowolną wpłatę bez deklarowanej wysokości i regularności do „Skarbonki” funduszu stypendialnego. Środki ze „Skarbonki” umożliwią nam kontynuację wpłat na dziecko objęte programem stypendialnym w przypadku wycofania się Darczyńcy oraz wsparcie innych parafialnych projektów związanych z edukacją: korepetycje, wyjazdy edukacyjne, wyprawki etc.

W chwili obecnej w Skarbonce projektu „Pierwszy Krok” znajduje się 8500 PLN!

Przekaż własną kwotę:

Możesz dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111
90-507 Łódź

Bank Pekao S.A.V o/Łódź 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
Z dopiskiem: Pierwszy krok – skarbonka

lub przez aplikację Caritas:
Android iOS

Zostań Darczyńcą – wypełnij formularz dla osób indywidualnych

Zgłoś do udziału w programie firmę lub instytucję – formularz dla firm

Regulamin i deklaracje do pobrania