Pierwszy semestr „Pierwszego kroku”

Od września 2020 roku uruchomiliśmy dzięki Waszemu wsparciu program stypendialny dla dzieci w syryjskim Aleppo. W tym semestrze rozpoczęliśmy wypłacanie comiesięcznego stypendium dla 178 dzieci! Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali kwotę potrzebną do pokrycia semestralnego zobowiązania lub regularnie przekazują 60 złotych miesięcznie, dzięki czemu możemy utrzymać program stypendialny.

Osoby, które wsparły projekt jednorazową kwotą, utworzyły tę część funduszu stypendialnego, którą nazywamy „Skarbonką”. Te środki – w tym momencie jest to kwota 8500 złotych – posłużą do kontynuacji stypendium dla dziecka objętego projektem w przypadku, gdy Darczyńca nie zadeklaruje udziału w projekcie w następnych semestrach. Jeśli zaś sytuacja na to pozwoli, spożytkujemy te środki na wsparcie innych projektów edukacyjnych: korepetycje, wyjazdy edukacyjne, wyprawki itp.

Siostra Brygida Maniurka z parafii św. Franciszka z Aleppo, która jest lokalnym partnerem projektu „Pierwszy krok”, wraz z rodzicami i dziećmi objętymi programem stypendialnym ma do Was dwa słowa podziękowania:

Dołączamy się do tych podziękowaniań!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *