Listę dzieci objętych programem stypendialnym „Pierwszy krok” tworzą partnerzy programu: parafia św. Franciszka w Aleppo i Szkoła Naszej Pani od Aniołów w Badaro w Bejrucie, w Libanie. Są to dzieci w różnym wieku i z różnych środowisk. Koordynatorzy programu w Aleppo i w Bejrucie przeprowadzają rozmowy z rodzinami, weryfikują sytuację materialną i składają wniosek o stypendium na edukację dziecka.