Listę dzieci objętych programem stypendialnym „Pierwszy krok” tworzy parafia św. Franciszka w Aleppo. Są to dzieci w różnym wieku i z różnych środowisk. Przedstawiciel parafii przeprowadza rozmowy z rodzinami, weryfikuje sytuację materialną i składa wniosek o stypendium na edukację dziecka.

j.